Regler för återbetalning

Enligt ÖSDs avtal med SAASDC gäller följande regler vid ev avbokning och återbetalning av avgifter till Convention:

Vid skriftligt återbud, senast 14 dagar före första Conventiondagen, skall förbetalda avgifter, så som mat, afterparty, masslogi mm återbetalas med hela avgiften minskat med en administrationsavgift på 20 %.

Beträffande dansavgiften återbetalas denna vid återbud till och med dagen före första conventiondagen. Återbetalning görs av hela dansavgiften minskat med en administrationsavgift på 20%.