Nära danshallarna

Visa instruktioner för karta
Peka på en röd fyrkant så visas förklaring i den grå rutan.