Anmäl dig före prishöjningen

Nu är det hög tid att anmäla sig och till, och betala för Convention 2019 innan entréavgiften höjs.
Betalningen måste vara oss tillhanda senast 28 februari för att det lägre priset ska gälla.